Kolejna sesja Rady Miasta Rybnika

by

Dziś o godz. 16.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika. Czym zajmować będą się rybniccy radni? Oto porządek spotkania:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
3.    Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
4.    Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok.
5.    Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
6.    Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych położonych przy ul. Kościelnej 7.
7.    Wydzierżawienie nieruchomości.
8.    Ogłoszenie jednolitego tekstu w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania.
9.    Przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2019-2023.
10.    Zmiana uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.
11.    Przyjęcie regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz.
12.    Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
13.    Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z powiatem Oleskim w zakresie dokształcania zawodowego uczniów oddziałów wielozawodowych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.
14.    Zmiany w składzie Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
15.    Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Strategia elektromobilności dla Miasta Rybnika na lata 2019-2030” w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.
16.    Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
17.    Przyjęcie „Aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu BEST-EKO Sp. z o.o. w latach 2018-2022″.
18.    Udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika”.
19.    Pozbawienie kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika.
20.    Pozbawienie kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika.
21.    Pozbawienie kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180004 S ul. Akacjowa poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika.
22.    Wskazanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika oraz ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Miasta Rybnika.
23.    Zmiana składów osobowych komisji Rady Miasta.
24.    Wolne głosy i oświadczenia radnych.
25.    Zakończenie sesji.

Sesję można obserwować w bezpośredniej relacji w internecie na kanale miejskim YouTube.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Drodzy internauci,

Prosimy o zapoznanie się z treścią i wyrażenie zgody: 

Korzystając z portalu otorybnik.pl wyrażam zgodę na  przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach analizy zachowań w  Serwisie moich danych osobowych, zapisywanych w plikach, pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania z portalu  przez Studio Dekoracyjno – Projektowe ul. Platanowa 7 Rybnik oraz naszych Zaufanych partnerów. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w  Polityce Prywatności. Naciśniecie przycisku [x] w tym oknie informacyjnym, oznacza zgodę. Zgoda na przetwarzanie danych w ww. celu może być w każdej chwili cofnięta poprzez link umieszczony w Polityce Prywatności.