Rybnik pomaga pozbyć się azbestu

by

Miasto zamierza aplikować o środki na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa V – Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka Odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest).

O udzielenie grantu (dotacji) może ubiegać się osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym obiektu położonego na terenie Miasta Rybnika z zabudowanymi wyrobami budowlanymi zawierającymi azbest lub właściciel/współwłaściciel nieruchomości położonej na terenie Miasta Rybnika, na której znajdują się odpady wyrobów budowlanych zawierających azbest. Ubiegający się o udział w Projekcie powinien spełnić kryteria określone w Regulaminie udziału w projekcie pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika”.

Grant będzie udzielany na zadania związane z:

 • demontażem z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transportem, unieszkodliwianiem (składowaniem na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne) z jednoczesnym przywróceniem stanu obiektu sprzed demontażu z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu,
  lub
 • demontażem z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transportem, unieszkodliwianiem (składowaniem na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne),
  lub
 • transportem znajdujących się na nieruchomości wyrobów budowlanych zawierających azbest i ich unieszkodliwianiem (składowaniem na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne);

Wysokość dofinansowania wyniesie do 100 % kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, z zastrzeżeniem że:

 • demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów budowlanych zawierających azbest, z wierzchniego pokrycia dachowego oraz/lub z elewacji wraz z niezbędnymi elementami montażowymi i uzupełniającymi w celu przywrócenia stanu obiektu sprzed demontażu z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu, dla budynków mieszkalnych nie może przekroczyć 25 000,00 zł netto a dla pozostałych Obiektów nie może przekroczyć 15 000,00 zł netto;
 • demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów budowlanych zawierających azbest, z wierzchniego pokrycia dachowego oraz/lub z elewacji bez przywrócenia stanu obiektu sprzed demontażu, dla wszystkich Obiektów nie może przekroczyć 10 000,00 zł netto,
 • transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z Nieruchomości nie może przekroczyć 5 000,00 zł netto.

Formularz deklaracji udziału w Projekcie jest dostępny w Wydziale Gospodarki Komunalnej  Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Rzecznej 8 oraz poniżej do pobrania w wersji elektronicznej .

Deklarację udziału należy składać osobiście w formie papierowej
w Urzędzie Miasta Rybnika w Wydziale Gospodarki Komunalnej, przy ul. Rzecznej 8,
w Punkcie Przyjmowania Korespondencji w godzinach pracy Urzędu
od 20 lutego 2019 r. do 29 marca 2019 r.  

Dodatkowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać w Urzędzie Miasta Rybnika w:

 • Wydziale Gospodarki Komunalnej przy ul. Rzecznej 8, tel. 32 43 92 046
 • Wydziale Rozwoju przy ul. Bolesława Chrobrego 2, tel. 32 43 92 262
One Response to "Rybnik pomaga pozbyć się azbestu"

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Drodzy internauci,

Prosimy o zapoznanie się z treścią i wyrażenie zgody: 

Korzystając z portalu otorybnik.pl wyrażam zgodę na  przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach analizy zachowań w  Serwisie moich danych osobowych, zapisywanych w plikach, pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania z portalu  przez Studio Dekoracyjno – Projektowe ul. Platanowa 7 Rybnik oraz naszych Zaufanych partnerów. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w  Polityce Prywatności. Naciśniecie przycisku [x] w tym oknie informacyjnym, oznacza zgodę. Zgoda na przetwarzanie danych w ww. celu może być w każdej chwili cofnięta poprzez link umieszczony w Polityce Prywatności.